@ZdrowePowietrze

29 postów

Oddychanie stanowi najbardziej podstawową czynność, niezbędną do przeżycia. Co istotne, problem zanieczyszczonego powietrza jest największym zagrożeniem dla środowiska w Europie. Stan ten nie ulega zmianie, pomimo rosnącej świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz wprowadzania różnych inicjatyw politycznych na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim. Dowiedz się więcej o projekcie „Reducing health harmful transport emissions in European cities”.

Jesteś mieszkańcem miasta?
Zobacz, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na Twoje zdrowie.

Zobacz film

Warto przeczytać