PROWADZENIE MONITORINGU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO. Raport za rok 2016

Facebook Twitter Print Email

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

NPZ_raport koncowy_2016.pdf
UOZP i NPZ zadania samorządu w zakresie zdrowia publicznego. Analiza dodatkowa

Analizy danych
Opinie samorządów
Sprawozdania
Stanowiska_Opinie