Moja Droga do Zdrowia

Facebook Twitter Drukuj E-mail

anabolic for women

buy Intuit Turbotax Premier 2014 Usa „Moja droga do Zdrowia” to projekt edukacji zdrowotnej, którego celem jest kształtowanie społecznej umiejętności holistycznego rozumienia czynników wpływających na zdrowie (health literacy).

dianabol studies Prace nad projektem zostały zainicjowane w 2009 roku przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku.

W ciągu ostatnich trzech dekad promocja zdrowia rozwinęła się w kierunku nowoczesnej nauki opartej o solidne podstawy badawcze. Dzisiaj wiemy, że uwarunkowania społeczne i związane z nimi codzienne ludzkie wybory związane z uzależnieniami, złym odżywianiem, niską aktywnością fizyczną i brakiem umiejętności kierowania stresem są przyczyną połowy przedwczesnych zgonów. Koszty związane z leczeniem chorób, będących konsekwencją niezdrowego stylu życia, stanowią połowę wszystkich kosztów opieki zdrowotnej, a straty ponoszone przez gospodarkę, tego powodu, są dwukrotnie wyższe (informacje za American Journal of Health Promotion). Działania z zakresu promocji zdrowia, które uczą umiejętności odczytywania zdrowia w różnych obszarach działalności człowieka i kształtują na tej podstawie zdrowy stylu życia, stanowią największą szansę na zahamowanie niekorzystnych zjawisk i budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. WHO zwraca uwagę na konieczność dokonania reorientacji w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w kierunku promocji zdrowego stylu życia, prowadzenia i wspierania edukacji prozdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz badań monitorujących stan zdrowotności i osiągnięte efekty promocji zdrowia. Projekt „Moja Droga do Zdrowia’ wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

download Autodesk Autocad Mep 2017 Działania w zakresie projektu „Moja droga do Zdrowia”  opracowuje i wdraża interdyscyplinarny zespół: lekarzy, psychologów, dietetyków, spec. kultury fizycznej i zdrowia publicznego).

fat burning steroids for men Produkty i usługi realizowane w ramach projektu:

clomid after cycle 1. Materiały edukacyjne „Moja Droga do Zdrowia”

download filemaker pro 13 advanced Zobacz materiały edukacyjne dla dzieci
Zobacz materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli


dianabol deca durabolin testosterone cycle 2. Kursy edukacyjne dla rodziców „Podaruj Dziecku Zdrowie”

methandienone legal uk Zobacz informację na temat kursu