Współpraca

Facebook Twitter

purchase Filemaker Pro 11 Advanced Jednym z kluczowych celów działania PTPZ jest wymiana opinii miedzy przedstawicielami różnych środowisk działających w sektorze ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

http://southamptonfreelibrary.org/top-prohormones top prohormones Zależy nam na uzyskiwaniu możliwie szerokiego spektrum opinii, poglądów oraz doświadczeń, które następnie można wykorzystać przy realizacji wspólnych projektów, programów czy propozycjach innowacyjnych rozwiązań.

arimidex and tamoxifen By wypełnić ten cel PTPZ współpracuje z przedstawicielami środowiska naukowego, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, towarzystwami naukowymi i edukacyjnymi, firmami z rynku ochrony zdrowia:

 • European Public Health Alliance,
 • Polskim Biurem WHO,
 • Partnerstwo Polska bez Dymu,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Stowarzyszeniem Manko,
 • Stowarzyszenie CEESTAHC,
 • Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego,
 • Urzędem Miasta Gdańsk,
 • Urzędem Miasta Sopot,
 • eHealth Solutions Sp. z o.o.
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
 • Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku,
 • WOK Programów Profilaktyki Raka Szyki Macicy i Piersi,
 • Novartis Poland sp. z o.o.,
 • Telekomunikacją Polską S. A.,
 • Servier Polska sp. z o.o.
 • Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku,
 • Framework Convention Alliance,
 • Network for Accountability of Tobacco Transnationals.
 • Fundacja Medicover

dianabol medical studies  

http://www.nursesnow.com.au/oem/purchase-adobe-creative-cloud-design-tools-all-in-one-for-dummies.html purchase Adobe Creative Cloud Design Tools All In One For Dummies http://www.flexmail.eu/steroid/7/methandienone-naspharma.html methandienone naspharma Zaproszenie do współpracy

http://narissadoumani.com/oem/buy-microsoft-office-professional-plus-2013.html buy microsoft office professional plus 2013 PTPZ jest organizacją ucząca się, nieustannie rozwijającą oraz poszukującą nowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności zdrowia publicznego. Zależy nam na nowoczesnym, często niestandardowym podejściu do wielu zagadnień ochrony zdrowia. Poszukujemy instytucji, organizacji pozarządowych, firm sektora ochrony zdrowia i innowacyjnych, które w swoich działaniach podejmują tematykę programów zdrowotnych, wykorzystania nowoczesnych technologii w zdrowiu, szacowania i oceny kosztów ochrony zdrowia.

dianabol usa Chętnie wspieramy swoim potencjałem oraz rozwiązaniami innowacyjne rozwiązania, koncepcje. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i propozycje wspólnego działania.