Publikacje

Facebook Twitter

Poradnik "Szkoły wolne od dymu tytoniowego"

Poradnik „Szkoły wolne od dymu tytoniowego” został wydany dzięki dotacji Tobacco-Free Kids w ramach projektu wspierania rozwoju polityki samorządowej w województwie pomorskim celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu.

Szanowni Państwo

Niniejszy poradnik jest propozycją planu działań mających na celu efektywne wprowadzenie do Państwa szkoły działań antytytoniowych. Dokument ten powstał w ramach projektu rozwoju polityki samorządowej w województwie pomorskim celem wprowadzania miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Jest on realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa pomorskiego oraz z władzami miast Gdańska, Kartuz i Łeby. Wsparcia w jego wydaniu udzieliła Inicjatywa Bloomberga, w skład której wchodzą: Campaign for Tobacco Free Kids, Światowa Organizacja Zdrowia, Centers for Disease Control and Prevention Foundation, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz World Lung Fundation.


Spis treści:

 

Poradnik „Szkoła wolna od dymu tytoniowego” powstał w ramach projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie pomorskim, w zakresie wprowadzania miejsc wolnych od dymu tytoniowego. Realizatorem projektu jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych a partnerami Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz władze samorządowe miast Gdańska, Kartuz i Łeby.

Projekt ma na celu uwolnienie miejsc publicznych od dymu tytoniowego poprzez współpracę ze wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie w życie znowelizowanych przepisów „ustawy antytytoniowej”. Są nimi zarówno podmioty odpowiedzialne za utworzenie stref wolnych od dymu (m.in. placówki edukacyjne, ochrony zdrowia, kultury i sportu, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, miejsca pracy) jak również podmioty odpowiedzialne za egzekucję prawa (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Sanitarna).

Nowe prawo zwiększa ochronę przed biernym paleniem, co wpływa jednoznacznie pozytywnie na zdrowie. Skuteczne jego wdrożenie pomaga również palaczom w podjęciu decyzji o rzuceniu palenia. Aby te cele zostały osiągnięte potrzebne jest współdziałanie środowisk lokalnych.

 

Szkoły wolne od dymu tytoniowego

©Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Autorzy: Wioleta Tomczak, Łukasz Balwicki, Michał Brzeziński

Skład: Maciej Wieczorek

Korekta: Katarzyna Kopańska

Wydawca: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Poradnik został wydany po konsultacjach z pedagogami gdańskich szkół.

ISBN: 978-83-926154-5-3

Gdańsk 2011

image