Publikacje

Facebook Twitter

Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Gdańska*

Przygotowany dokument ma na celu przedstawienie zjawiska jakim jest palenie papierosów wśród mieszkańców Gdańska. Dane zostały opracowane przy pomocy informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za 2010 rok oraz przedstawionych w globalnych sondażach dotyczących używania tytoniu przez młodych i dorosłych Polaków (Global Youth Tobacco Survey; Global Adult Tobacco Survey, Polska 2009-2010).

1. 1/3 wszystkich mieszkańców Gdańska powyżej 15 roku życia – 116 509 obywateli spożywa wyroby tytoniowe.

2. Co drugi mieszkaniec Gdańska, który palił przez całe życie, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zapadnie na chorobę odtytoniową (zawał serca, udar mózgu, nowotwór), która spowoduje jego śmierć. Przyczyną 38% zgonów wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 35 – 69 lat jest właśnie palenie papierosów. W 2011 roku umrze około 832 mieszkańców Gdańska z powodu nałogu. Ponadto w samym Gdańsku co roku diagnozuje się około 330 nowych zachorowań na nowotwór płuc.

3. Palenie wyrobów tytoniowych z podziałem na płeć:

 • 48 704 - liczba kobiet powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 67 805 - liczba mężczyzn powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 29 426 (20%) - liczba niepalących kobiet narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • 39 359 (34%) - liczba niepalących mężczyzn narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • Najczęściej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem podstawowym (12%)
 • Najczęściej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem wyższym (23%)

4. Mieszkaniec Gdańska wydaje na papierosy średnio 208,52 zł miesięcznie. Nałóg palenia papierosów kosztuje przeciętnego Gdańszczanina 2502,24 złotych rocznie. Za tę kwotę mógłby zakupić przenośny komputer czy też wyjechać na wakacje. Łącznie mieszkańcy Gdańska wydają na wyroby tytoniowe 291,5 mln złotych rocznie.

5. Młodzi Gdańszczanie w wieku 13-15 lat:

 • 11 117 (90%) młodych ludzi jest narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych, zaś aż 10 764 (87%) młodzieży jest wystawiona na działanie szkodliwego dymu tytoniowego w swoim domu
 • Przynajmniej jeden rodzic u 8 399 (68%) młodych ludzi pali papierosy
 • 2 193 (37%) chłopców i 1 927 (30%) dziewcząt używa wyrobów tytoniowych
 • 9 017 (73%) uczniów nie ma problemów z kupowaniem papierosów pomimo niepełnoletności

*Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto założenie, że populacja miasta Gdańska jest porównywalna z populacją ogólnopolską pod względem struktury płci, wieku i wykształcenia.

 

image