Publikacje

Facebook Twitter

Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Łeby*

Przygotowany dokument ma na celu przedstawienie zjawiska jakim jest palenie papierosów wśród mieszkańców Łeby. Dane zostały opracowane przy pomocy informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za 2010 rok oraz przedstawionych w globalnych sondażach dotyczących używania tytoniu przez młodych i dorosłych Polaków (Global Youth Tobacco Survey; Global Adult Tobacco Survey, Polska 2009-2010).

1. 1/3 wszystkich mieszkańców Łeby powyżej 15 roku życia – 957 obywateli spożywa wyroby tytoniowe.

2. Co drugi mieszkaniec Łeby, który palił przez całe życie, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zapadnie na chorobę odtytoniową (zawał serca, udar mózgu, nowotwór), która spowoduje jego śmierć. Przyczyną 38% zgonów wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 35 – 69 lat jest właśnie palenie papierosów.

3. Palenie wyrobów tytoniowych z podziałem na płeć:

 • 400 - liczba kobiet powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 557 - liczba mężczyzn powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 248 - liczba niepalących kobiet narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • 325 - liczba niepalących mężczyzn narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • Najczęściej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem podstawowym (12%)
 • Najczęściej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem wyższym (23%)

4. Mieszkaniec Łeby wydaje na papierosy średnio 208,52 zł miesięcznie. Nałóg palenia papierosów kosztuje przeciętnego mieszkańca Łeby 2502,24 złotych rocznie. Za tę kwotę mógłby zakupić przenośny komputer czy też wyjechać na wakacje. Łącznie mieszkańcy Łeby wydają na wyroby tytoniowe 2,395 mln złotych rocznie.

5. Gdyby 5% mieszkańców Łeby rzuciłoby palenie, to w przeciągu roku:

 • 48 mieszkańców Łeby cieszyłoby się lepszym zdrowiem z powodu rozstania się z nałogiem
 • 29 niepalących mieszkańców Łeby nie byłoby narażonych na bierne palenie
 • Mieszkańcy zaoszczędziliby 120 tys. złotych na zaprzestaniu palenia papierosów

*Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto założenie, że populacja miasta Łeby jest porównywalna z populacją ogólnopolską pod względem struktury płci, wieku i wykształcenia.

 

image