Publikacje

Facebook Twitter

What does testosterone do in women Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Kartuz*

Przygotowany dokument ma na celu przedstawienie zjawiska jakim jest palenie papierosów wśród mieszkańców Kartuz. Dane zostały opracowane przy pomocy informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za 2010 rok oraz przedstawionych w globalnych sondażach dotyczących używania tytoniu przez młodych i dorosłych Polaków (Global Youth Tobacco Survey; Global Adult Tobacco Survey, Polska 2009-2010).

http://www.azamericasat.net/trenbolone-acetate-cas-number Trenbolone acetate cas number 1. 1/3 wszystkich mieszkańców Kartuz powyżej 15 roku życia – http://kokinetics.com/steroid-called-tren Steroid called tren 3 805 obywateli spożywa wyroby tytoniowe.

Turinabol 4 week cycle 2. Co drugi mieszkaniec Kartuz, który palił przez całe życie, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zapadnie na chorobę odtytoniową (zawał serca, udar mózgu, nowotwór), która spowoduje jego śmierć. Przyczyną 38% zgonów wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 35 – 69 lat jest właśnie palenie papierosów. W 2011 roku umrze około http://www.gestiona.es/efectos-secundarios-de-winstrol Efectos secundarios de winstrol 27 mieszkańców Kartuz z powodu nałogu.

Testosterone propionate for sale 3. Palenie wyrobów tytoniowych z podziałem na płeć:

 • http://jedaware.com/clenbuterol-liquid-dosage-for-females Clenbuterol liquid dosage for females 1 591 - liczba kobiet powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • Winstrol meal plan 2 214 - liczba mężczyzn powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • http://festejossantairene.com/?top=male-sex-hormones-are Male sex hormones are 908 - liczba niepalących kobiet narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • http://royalmaderavineyards.com/oxy-cycle Oxy cycle 1 425 - liczba niepalących mężczyzn narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • Najczęściej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem podstawowym (12%)
 • Najczęściej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem wyższym (23%)

4. Mieszkaniec Kartuz wydaje na papierosy średnio 208,52 zł miesięcznie. Nałóg palenia papierosów kosztuje przeciętnego mieszkańca Kartuz 2502,24 złotych rocznie. Za tę kwotę mógłby zakupić przenośny komputer czy też wyjechać na wakacje. Łącznie mieszkańcy Kartuz wydają na wyroby tytoniowe 9,521 mln złotych rocznie.

5. Gdyby 5% mieszkańców Kartuz rzuciłoby palenie, to w przeciągu roku:

 • 190 mieszkańców Kartuz cieszyłoby się lepszym zdrowiem z powodu rozstania się z nałogiem
 • 117 niepalących mieszkańców Kartuz nie byłoby narażonych na bierne palenie
 • Mieszkańcy zaoszczędziliby 476 tys. złotych na zaprzestaniu palenia papierosów

*Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto założenie, że populacja miasta Kartuz jest porównywalna z populacją ogólnopolską pod względem struktury płci, wieku i wykształcenia.

image