Publikacje

Facebook Twitter

Palenie wyrobów tytoniowych wśród mieszkańców Kartuz*

Przygotowany dokument ma na celu przedstawienie zjawiska jakim jest palenie papierosów wśród mieszkańców Kartuz. Dane zostały opracowane przy pomocy informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za 2010 rok oraz przedstawionych w globalnych sondażach dotyczących używania tytoniu przez młodych i dorosłych Polaków (Global Youth Tobacco Survey; Global Adult Tobacco Survey, Polska 2009-2010).

1. 1/3 wszystkich mieszkańców Kartuz powyżej 15 roku życia – 3 805 obywateli spożywa wyroby tytoniowe.

2. Co drugi mieszkaniec Kartuz, który palił przez całe życie, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat zapadnie na chorobę odtytoniową (zawał serca, udar mózgu, nowotwór), która spowoduje jego śmierć. Przyczyną 38% zgonów wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 35 – 69 lat jest właśnie palenie papierosów. W 2011 roku umrze około 27 mieszkańców Kartuz z powodu nałogu.

3. Palenie wyrobów tytoniowych z podziałem na płeć:

 • 1 591 - liczba kobiet powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 2 214 - liczba mężczyzn powyżej 15 roku życia używających wyrobów tytoniowych
 • 908 - liczba niepalących kobiet narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • 1 425 - liczba niepalących mężczyzn narażonych na bierne palenie w miejscach publicznych
 • Najczęściej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy kobiety z wykształceniem podstawowym (12%)
 • Najczęściej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (45%)
 • Najrzadziej sięgają po papierosy mężczyźni z wykształceniem wyższym (23%)

4. Mieszkaniec Kartuz wydaje na papierosy średnio 208,52 zł miesięcznie. Nałóg palenia papierosów kosztuje przeciętnego mieszkańca Kartuz 2502,24 złotych rocznie. Za tę kwotę mógłby zakupić przenośny komputer czy też wyjechać na wakacje. Łącznie mieszkańcy Kartuz wydają na wyroby tytoniowe 9,521 mln złotych rocznie.

5. Gdyby 5% mieszkańców Kartuz rzuciłoby palenie, to w przeciągu roku:

 • 190 mieszkańców Kartuz cieszyłoby się lepszym zdrowiem z powodu rozstania się z nałogiem
 • 117 niepalących mieszkańców Kartuz nie byłoby narażonych na bierne palenie
 • Mieszkańcy zaoszczędziliby 476 tys. złotych na zaprzestaniu palenia papierosów

*Przy wykonywaniu obliczeń przyjęto założenie, że populacja miasta Kartuz jest porównywalna z populacją ogólnopolską pod względem struktury płci, wieku i wykształcenia.

image