Wiadomości

Facebook Twitter Drukuj E-mail

Utworzono: piątek, 18, listopad 2011 13:07

 

18 listopada 2011r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Ewa Kamińska, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Łukasz Balwicki w imieniu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych (PTPZ) podpisali list intencyjny, zobowiązujący władze samorządowe do opracowania, wdrożenia oraz realizacji strategii działań zmierzających do uwolnienia przestrzeni publicznej od dymu tytoniowego.

Strategia będzie opracowywana we współpracy z ekspertami dziedziny zdrowia publicznego, by jak najlepiej wdrożyć zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rekomendującej tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego, jako jedno z najskuteczniejszych działań ograniczających epidemię palenia tytoniu. Planowana strategia będzie obejmowała m.in. dbałość o oznakowanie i egzekucję zakazów, sprawowanie większej kontroli i egzekucji zakazu sprzedaży papierosów nieletnim przez Straż Miejską i Policję, a także promowanie życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz niepalenia wśród dzieci i młodzież, jak również zachęcanie do rzucania palenia osób uzależnionych.

W Gdańsku pali ponad 116 tysięcy mieszkańców, przepalając rocznie niemal 300 mln zł! Palenie tytoniu jest wiodącą przyczyną przedwczesnych zgonów w polskim społeczeństwie. W samym Gdańsku w 2011 roku z powodu palenia tytoniu umrze ponad 800 Gdańszczan, a u kolejnych 330 zdiagnozowany zostanie nowotwór płuc.

Od roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która uwolniła od dymu tytoniowego szeroki katalog miejsc publicznych, przyczyniając się do ochrony większości społeczeństwa niepalącego od dymu tytoniowego oraz pomocy palaczom w zerwaniu z nałogiem. Podczas konferencji inaugurującej podpisanie listu intencyjnego o ww. strategii dyskutowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz środowisk społecznych i medycznych. Miasto chce chronić swoich obywateli przed dymem tytoniowym (szczególnie dzieci) i zachęcać palących do rozstania się z nałogiem. W związku z tym podpisany list intencyjny jest efektem realizowanej przez Miasto Gdańsk oraz PTPZ współpracy w ramach projektu wspieranego przez Bloomberg Initiative.


Relacje z podpisania listu intencyjnego:

 

{gallery}fotki_newsy/nowy{/gallery}