Wiadomości

Facebook Twitter Drukuj E-mail

Utworzono: czwartek, 18, czerwiec 2015 18:14

Warsztat wieńczący realizowany przez PTPZ projekt polsko – norweskiej współpracy na rzecz zintegrowanej opieki i telemedycyny podczas Europejskiego Kongresu Medycznego.

Tegorocznemu Europejskiemu Kongresowi Medycznemu odbywającemu się w Gdańsku w dniach 25-27 czerwca towarzyszyć będzie warsztat wieńczący realizowany od grudnia 2014 roku projekt polsko – norweskiej współpracy na rzecz zintegrowanej opieki i telemedycyny. Projekt realizowany jest z Funduszy Norweskich, a jego głównym beneficjentem i realizatorem jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych w partnerstwie z Norweskim Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny.

 

W ramach realizowanego projektu Partnerzy prowadzą współpracę z w zakresie:

1) identyfikacji możliwości przygotowania wspólnych projektów dotyczących e-zdrowia i zintegrowanej opieki

Wymiana wiedzy oraz doświadczeń, będąca głównym celem realizowanego projektu współpracy, stanowić ma podłoże do podejmowania przez Partnerów nowych, wspólnych inicjatyw w obszarze e-zdrowia i zintegrowanej opieki. Współpraca z NST przy realizacji takich inicjatyw stanowić może nieocenioną pomoc w implementacji najlepszych praktyk czy też uniknięcia potencjalnych błędów towarzyszących wdrażaniu pionierskich rozwiązań w polskich realiach,

2) prezentacja działalności  NST w Norwegii w obszarze e-zdrowia 

Telemedycyna, e-zdrowie i technologie medyczne są istotnym narzędziem wdrażania reformy zintegrowanej opieki w Norwegii (której realizatorem jest przede wszystkim Norweskie Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny). Mając na uwadze bieżące zmiany w polskim systemie zdrowia, wartością jest analiza warunków wdrażania reform w Norwegii. Wnioski z takiej analizy posłużyć mogą do oceny szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem narzędzi e-zdrowia do standardów opieki medycznej w Polsce,

3) uruchomienia procesu transferu dobrych praktyk w obszarze projektu do PTPZ i Regionu Pomorskiego

NST posiada doświadczenie w realizacji regionalnych i krajowych projektów. Wdrażane są one od wielu lat, a ich rezultaty są na tyle obiecujące, że stanowić mogą dobry wzorzec dla polskiego system opieki zdrowotnej. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz Region Pomorza inicjują obecnie działania w obszarze e-zdrowia i zintegrowanej opieki. Zaczerpnięcie dobrych wzorców od norweskiego partnera może przyczynić się do znacznego przyspieszenia rozwoju tych obszarów  w najbliższych latach.

 

W ramach realizacji wymienionych wyżej działań zaplanowano przeprowadzenie warsztatów i konferencji oraz wizyty studyjne w Polsce i Norwegii.

W rezultacie powstaną opracowania dotyczące kluczowych dla rozwoju Partnerstwa i telemedycyny zagadnień: uwarunkowań funkcjonowania Norweskiego Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny w Norwegii oraz barier w stosowaniu telemedycyny w Polsce.

Po zakończeniu realizacji Projektu przewidywane jest dalsze uczestnictwo Partnerów we wspólnej realizacji działań z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych w chorobach przewlekłych.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu:  www.zintegrowanaopieka.eu