Wiadomości

Facebook Twitter Drukuj E-mail

Utworzono: czwartek, 15, grudzień 2011 09:51

14 grudnia 2011r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach Mirosława Lehman, Burmistrz Kartuz oraz Łukasz Balwicki w imieniu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych (PTPZ) podpisali list intencyjny, zobowiązujący władze samorządowe do opracowania, wdrożenia oraz realizacji strategii działań zmierzających do uwolnienia przestrzeni publicznej od dymu tytoniowego.

Strategia ta opierać się będzie na dbałości o oznakowanie i egzekucję zakazów, sprawowaniu większej kontroli i egzekucji zakazu sprzedaży papierosów nieletnim przez Straż Miejską i Policję, a także promowanie życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz niepalenia wśród dzieci i młodzież, jak również zachęcanie do rzucania palenia osób uzależnionych. Pierwsze działania dotyczyć będą odpowiedniego oznakowania jednostek podległych władzą samorządowym oraz poinformowania zatrudnionych w nich pracowników o obowiązującym zakazie palenia oraz możliwości uzyskania pomocy w rozstaniu się z nałogiem. Władze Kartuz chętne są również do rozszerzania stref wolnych od dymu tytoniowego nie tylko tam gdzie obowiązuje ustawowy zakaz palenia, lecz również podczas imprez masowych, wyznaczając miejsca, gdzie będzie można palić.

W Kartuzach pali prawie 4 tysięcy mieszkańców powyżej 15 roku życia, przepalając rocznie niemal 9,5 mln zł! Palenie tytoniu jest wiodącą przyczyną przedwczesnych zgonów w polskim społeczeństwie. W samych Kartuzach w 2011 roku z powodu palenia tytoniu umrze około 30 osób. Gdyby tylko 5% uzależnionych od tytoniu mieszkańców Kartuz rzuciłoby palenie, w przeciągu roku zaoszczędziliby blisko 500 000 zł.

Od roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która uwolniła od dymu tytoniowego szeroki katalog miejsc publicznych, przyczyniając się do ochrony większości społeczeństwa niepalącego od dymu tytoniowego oraz pomocy palaczom w zerwaniu z nałogiem. Podczas konferencji inaugurującej podpisanie listu intencyjnego o ww. strategii dyskutowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kartuzach, Powiatowa Policja, Straż Miejska, radni oraz media. Miasto chce chronić swoich obywateli przed dymem tytoniowym (szczególnie dzieci) i zachęcać palących do rozstania się z nałogiem. W związku z tym podpisany list intencyjny jest efektem realizowanej przez Miasto Kartuzy oraz PTPZ współpracy w ramach projektu wspieranego przez Bloomberg Initiative.


Relacje z podpisania listu intencyjnego:

 

{gallery}fotki_newsy/2011.12Kartuzy{/gallery}