Strategie zdrowotne

Facebook Twitter
  • Drukuj
  • Dla opracowania strategii zdrowotnej

    - przygotowujemy dane epidemiologiczne dotyczące populacyjnego występowania wybranych jednostek chorobowych wśród wskazanej grupy mieszkańców (gminy, powiatu, województwa) w oparciu o dane z instytucji publicznych (NFZ, CZP, GUS) oraz publikacje naukowe

    - przeprowadzamy analizę priorytetów zdrowotnych wybranych grup mieszkańców

     

    - przygotowujemy oraz koordynujemy działania i prace związane z budową wieloletnich strategii zdrowotnych we współpracy z jednostkami samorządowymi, badawczo – naukowymi, instytucjami publicznymi oraz partnerami społecznymi zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia.