Programy zdrowotne

Facebook Twitter
  • Drukuj
  • Na podstawie analizy danych epidemiologicznych oraz po konsultacjach ze zleceniodawcą, przygotowujemy wytyczne do realizacji programu zdrowotnego dla wybranej grupy docelowej. Wytyczne te oparte są o wiedzę z przeglądu dostępnych i udowodnionych naukowo metod interwencji dla wybranego problemu zdrowotnego.

    Następnie opracowujemy kompleksowy program zdrowotny zawierający protokół postępowania, opis programu, wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznej (jeżeli jest niezbędny) oraz kalkulację finansową.

     

    Programy zdrowotne zawierają działania z zakresu prewencji chorób, a także promocji zdrowia.