Ewaluacja programów zdrowotnych

Facebook Twitter
  • Drukuj
  •  

    Aby przeprowadzić ewaluację programu zdrowotnego, opisujemy metody jakimi będziemy się kierować oraz opracowujemy harmonogram monitoringu. W ewaluacji szacujemy kryteria skuteczności danego programu zdrowotnego.