Oferta

6 postów

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych udziela wsparcia merytorycznego i organizacyjnego instytucjom publicznym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz firmom ze środowiska medycznego.

Członkami Towarzystwa i stałymi współpracownikami są eksperci z wielu dziedzin zdrowia publicznego oraz zarządzania ochroną zdrowia. Doświadczenie oraz posiadana wiedza pozwalają nam budować silne merytorycznie stowarzyszenie.

Wśród ekspertów PTPZ znajdują się:

 • pracownicy naukowi gdańskich uczelni;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracownicy instytucji ochrony zdrowia;
 • dyrektorzy i zarządzający szpitalami oraz innymi jednostkami ochrony zdrowia;
 • lekarze klinicyści z wielu dziedzin medycyny;
 • eksperci zdrowia publicznego oraz organizacji ochrony zdrowia.

Posiadamy specjalistyczna wiedzę z zakresu:

 • budowy i wdrażania wieloletnich strategii zdrowotnych;
 • opracowanie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe programów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • doboru sprawdzonych i udowodnionych medycznie metod realizacji programów zdrowotnych;
 • ewaluacji programów zdrowotnych;
 • analizy dotyczące monitorowania stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych ludności;
 • analizy efektywności wybranych działań w ochronie zdrowia;
 • wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w opiece nad pacjentami z chorobami przewlekłymi;
 • analiz prawnych dotyczących w zakresie zdrowia publicznego;
 • budowania kampanii społecznych oraz strategii marketingu społecznego.

Oferta PTPZ Gdańsk

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w podejmowanych działaniach zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania, postaramy się udzielić wszelkiej pomocy oraz zaproponować zakres optymalnych rozwiązań.

Portale edukacyjne

Badania dowodzą, że co raz więcej osób korzysta z Internetu. Dodatkowo traktuje to narzędzie, jako jeden z głównych dostępów do informacji, także na temat zdrowia. Stąd proponujemy Państwu budowę kompleksowych […]Czytaj więcej… »

Marketing zdrowotny

Opracowujemy całościowe kampanie społeczne dot. wybranego problemu zdrowotnego, m.in. w oparciu o rekomendacje National Marketing Center. W ramach opracowania identyfikujemy grupy odbiorców oraz proponujemy narzędzia dostosowane do adresatów. Kampanią prowadzoną przez […]Czytaj więcej… »

Ewaluacja programów zdrowotnych

Aby przeprowadzić ewaluację programu zdrowotnego, opisujemy metody jakimi będziemy się kierować oraz opracowujemy harmonogram monitoringu. W ewaluacji szacujemy kryteria skuteczności danego programu zdrowotnego.

Szacowania potrzeb zdrowotnych

Przy szacowaniu potrzeb zdrowotnych bierzemy pod uwagę dane oraz współczynniki epidemiologiczne i demograficzne danego regionu oraz wybranej grupy odbiorców. Na tej podstawie tworzymy główne priorytety zdrowotne, które powinny być zaspokojone […]Czytaj więcej… »

Strategie zdrowotne

Dla opracowania strategii zdrowotnej: Przygotowujemy dane epidemiologiczne dotyczące populacyjnego występowania wybranych jednostek chorobowych wśród wskazanej grupy mieszkańców (gminy, powiatu, województwa) w oparciu o dane z instytucji publicznych (NFZ, CZP, GUS) […]Czytaj więcej… »