Our Offer

Oferujemy najlepsze rozwiązania dla samorządów lokalnych, instytucji i sektora prywatnego z zakresu:

  • Programów zdrowotnych
  • Strategii zdrowotnych
  • Szacowania potrzeb zdrowotnych
  • Ewaluacji programów zdrowotnych
  • Marketingu zdrowotnego
  • Portali edukacyjnych

We recommend:

Polska bez dymu Link