Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Thursday, 14 June 2018 07:23

​Forum e-Zdrowia, organizowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz Gdański Uniwersytet Medyczny jest Partnerem Merytorycznym Kongresu IMPACT'18, które odbywa się w Krakowie.- https://impact18.impactcee.com/pl/partnerzy/    Problemy e-zdrowia w naszym imieniu przedstawia na IMPACT dr Artur Pruszko, dyrektor Forum e-Zdrowia.