Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Thursday, 18 June 2015 18:12

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych zawarło partnerstwo z Fundacją My Pacjenci w celu realizacji projektu „Audyt społeczny narodowego programu profilaktyki nowotworowej”  współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji”.

Celem audytu społecznego jest postawienie diagnozy dotyczącej realizowanych narodowych programów profilaktyki nowotworowej oraz zaproponowanie nowej strategii komunikacji społecznej oraz narzędzi tej komunikacji. 

 

W ramach projektu planowane jest zebranie opinii realizatorów i interesariuszy Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych nt. realizacji programów profilaktycznych i wczesnego wykrywania nowotworów, analiza praktyk stosowanych w ośrodkach koordynujących w Polsce oraz opracowanie rekomendacji dla resortu zdrowia, które przełożą się na zwiększenie skuteczności programów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy i raka piersi. W projekcie zostaną wskazane najlepsze praktyki stosowane w Polsce i za granicą. Strategia komunikacji społecznej zostanie natomiast zaproponowana jako element nowo opracowanego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.