Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Monday, 27 August 2018 12:50

Zapraszamy na Konferencję pn.„Powietrze a zdrowie - czas na debatę, czas na decyzje”, która odbędzie się w dniu 19 września 2018, w Sheraton Sopot Hotel, ul.Powstańców Warszawy 10, Sopot, organizowaną przez Gdański Uniwersytet Medyczny działający razem z European Public Health Alliance oraz Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych.

Celem konferencji jest zebranie opinii do projektu krajowego raportu na temat zasadności i możliwości stopniowego ograniczania wykorzystania technologii diesla w transporcie. Kwestia słabej jakości powietrza w Polsce staje się coraz lepiej poznanym źródłem zagrożenia dla zdrowia publicznego. Wciąż jednak wiedza o przyczynach, skutkach i możliwych sposobach rozwiązywania problemu jest niewystarczająca. Jednym z niedocenianych w Polsce tematów jest udział technologii diesla w ogólnej skali emitowanych zanieczyszczeń. Skuteczna poprawa sytuacji wymaga zaangażowania władz i społeczności lokalnych, dlatego zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie.

Niezależnie od decyzji udziału w konferencji zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa dotychczasowego działania w powyższej kwestii. Ankieta, którą do tej pory wypełniło już kilkadziesiąt samorządów, ma zilustrować poziom zaangażowania społeczności i władz lokalnych w rozwiązywanie tego problemu.

Link do ankiety online: www.interankiety.pl/i/pMz87QLO

Link do zaproszenia: https://gumed.edu.pl/49060.html