Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Friday, 05 January 2018 13:22

Na zlecenie Ministra Zdrowia, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ), zrealizowało zadanie XI.3. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego za rok 2016. W rezultacie przeprowadzonych przez PTPZ prac powstał raport końcowy, w którym zostały podsumowane działania z zakresu zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, z wyłączeniem wojewody, agencje wykonawcze oraz inne państwowe jednostki organizacyjne uczestniczące w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.Raport dostępny w zakładce PUBLIKACJE.