Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Friday, 25 August 2017 10:18

21 października 2017 roku odbędzie się Katowicach, organizowana przez ​ Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej ,​ I ŚląskKonferencja​ Dietetyki Klinicznej. 
Z uwagi na interesujący program wydarzenia oraz prelegentów, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych objęło Konferencję honorowym patronatem i rekomenduje w niej udział . Więcej informacji o wydarzeniu na stronie:  ​http://www.szkoleniadietetyka.pl/konferencja/1-slaska-konferencja-dietetyki-klinicznej