Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Monday, 21 August 2017 13:08

14-15 września 2017 roku odbędzie się w Gdańsku II Forum e-Zdrowia "Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia".  
Międzynarodowe spotkanie liderów e-zdrowia, profesjonalistów medycznych. pacjentów, przedstawicieli rządu i samorządów, przygotowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Gdański Uniwersytet Medyczny przy udziale grona znamienitych partnerów spróbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i w jakim stopniu transformacja cyfrowa (digital transformation ) zmieni system zdrowia, procesy opieki, dopasowując formy opieki zdrowotnej i społecznej do stylów i wymogów życia zróżnicowanych grup pacjentów ?  Forum będzie też doskonałą okazją poznania dobrych praktyk stosowanych w innych krajach. Program obejmie zagadnienia związane z: budowaniem regionalnych platform e-zdrowia, telemedycyną, big data, modelami HIMSS do oceny (EMRAM) i zarządzania (CCMM) wprowadzaniem rozwiązań informacyjnych w obszarze zdrowia.

Więcej informacji na: http://forumezdrowia.pl/