Wiadomości

Facebook Twitter Print Email

Created on Friday, 17 March 2017 11:36

Polskie Towarzystwo
​ ​
Programów Zdrowotnych
​ ​
zostało zaproszone do udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku 20.03.2017 roku spotkaniu "
​ ​
Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej w systemach e-zdrowia" i prowadzenia 
 
Panelu III :

1.    Prezentacja „Interoperacyjność z wykorzystaniem profili IHE”

2.    Zapewnianie interoperacyjności w wiodących rozwiązaniach IT dla podmiotów leczniczych – prezentacje dostawców systemów IT w zakresie wymiany EDM

3.    Panel dyskusyjny:  „Jak zapewnić współdziałanie systemów informacyjnych pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz w ramach platform centralnych i platformy regionalnej” (przedstawiciele  PTPZ, CSIOZ, SWP oraz dostawców rozwiązań EDM)